Tussentijdse toets

Een ‘tussentijdse toets’  is een proefexamen bij het CBR,  die je aflegt  waardoor de examinator  kan beoordelen in hoeverre je het autorijden beheerst.
Een ‘tussentijdse toets’ wordt afgenomen op ongeveer ¾ deel van je rijopleiding.
Zodoende dat je weet op wat voor niveau je zit.

Hieronder een aantal onderdelen waar ze naar kijken;
Bediening voertuig, veiligheid, doorstroming, sociaal rijgedrag en milieubewust rijden.

De rijinstructeur rijdt mee om te zien hoe je in deze situatie gedraagt en waar nog aan gewerkt moet worden.

De duur van een tussentijdse toets is ongeveer 40 à 45 minuten.

Deze tussentijdse toets wordt bij het CBR in Zaandam afgenomen.

Voordelen van een tussentijdse toets;

 • Vrijstelling van bijzondere manoeuvres  / voertuig bevraging {controle} { indien voldoende }
  Deze hoeven dan niet op het eerste examen worden gedaan
 • Je weet wat je kan verwachten op het praktijk examen
 • Je leert omgaan met de spanning van een examen
 • De examinator bespreekt samen aan het einde van de rit de tussentijdse toets. Zodoende dat je weet hoe je er voor staat {welk niveau je beheerst}
 • Meer overzicht van wat er op een examen verwacht word, daardoor hogere kans van slagen op het  praktijk examen

Dit zijn de bescheiden die je nodig heeft op de dag van de tussentijdse toets;

 • Legitimatie { geldig }
 • Oproep tussentijdse toets { ontvangen via email }
 • Zelfreflectie formulier 
 • Theorie uitslag formulier { ontvangen via mail na een met goed gevolg afgelegd theorie examen }

Tussentijdse toets