Gevaarherkenning;

Herkennen van en reageren op gevaren;

Gevaarherkenning is een belangrijk onderdeel van de rijopleiding, maar is bij beginnende bestuurders nog slecht ontwikkeld.
Natuurlijk is gevaarherkenning aan te leren / trainen.
Doordat je in de les op de juiste manier wordt begeleid en gewezen op gevaarlijke situaties, leer je daar mee omgaan.

Voor een veilige en verantwoorde verkeersdeelname is het belangrijk dat je mogelijke gevaren tijdig leert herkennen {waarnemen}, er vervolgens de juiste consequenties aan verbindt {voorspellen en evalueren} en er tenslotte de juiste beslissingen en handelingen aan koppelt.
Gevaarherkenning omvat meer dan zien van gevaar.
Het gaat ook om de inschatting van de grootte van het gevaar, en weten wat je moet doen om het af te wenden.
Daarbij is niet alleen verkeersinzicht, maar ook zelfinzicht van belang.