Hellingproef

Het kunnen wegrijden van de auto op een helling;

Nadat de opdracht hellingproef is gegeven, zelfstandig naar de aangewezen plek rijden.
Hierbij gaat het om de veiligheid, en het niet naar achteren laten rollen van het voertuig.
Als je bij het CBR een tussentijdse toets / examen aflegt wordt je vrijgelaten in de keuze om de handrem of de voetrem te gebruiken.

Doordat je van een juiste kijkmethode gebruik maakt, zorg je dan dat je veilig kan weg rijden.

Zodoende dat je het overige verkeer niet hindert.

Door een juiste combinatie van je koppeling / rem / gas pedaal , zorg je dat je niet naar achteren rolt met het voertuig.

Hellingproef